Personuppgiftslagen

GDPR ersätter Personuppgiftslagen

Du är mycket viktig för oss och det är självklart för oss att värna om din integritet när du handlar av oss och vi hanterar dina peronuppgifter. Den 25 Maj 2018 stärks skyddet av dina personuppgifter när den nya ldataskyddsförordningen GDPR träder i kraft som lag i EUs medlemsländer. GDPR ersätter då personuppgiftslagen. Vi behöver spara en del uppgifter för att kunna kontakta dig och leverera till dig. Vi är skyldiga att informera dig och alla kunder om vad vi sparar i vår databas.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress och telefonnummer och i vissa fall personnummer, e-postadresser. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig genom telefon eller E-post för att höra om du vill beställa produkter från oss.

Vi har fått dina uppgifter från er i samband med tidigare beställning eller kontakt. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är våra möjligheter att kontakta dig och kunna leverera produkterna till aktuell och rätt adress. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med något annat företag. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är John Lind (john.lind@hempapper.se). Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på john.lind@hempapper.se.  Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.